Disclaimer

Deze (web)site is eigendom van de AXA Stenman Nederland B.V.. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.
AXA Project Security is een handelsnaam van AXA Stenman Nederland B.V.. Zij is geregistreerd onder nummer 30069834  bij de Kamer van Koophandel.

Werking website
AXA Project Security kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van de AXA Project Security. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de AXA Project Security en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
AXA Project Security behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.